• pro_banner

Haryt habarlary

 • Pes woltly elektrik enjamlary pudagynyň özgerişi

  Pes woltly elektrik enjamlary pudagynyň özgerişi

  2.1 Tehnologiýany özgertmek 2.1.1 Gözleg we gözleg işlerini ýokarlandyrmak Hytaýyň ýerli kärhanalary bilen daşary ýurt kärhanalarynyň arasynda önümçilik derejesinde uly boşluk bar.“On üçünji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe, ýurdumyň pes woltly elektrik önümleri kem-kemden ýokary q ...
  Koprak oka
 • Pes woltly elektrik enjamlarynyň on ösüş ugry

  Pes woltly elektrik enjamlarynyň on ösüş ugry

  3.1 Dik integrasiýa Pes woltly elektrik önümlerini iň uly alyjylar pes woltly doly enjam zawodlarydyr.Bu aralyk ulanyjylar pes woltly elektrik böleklerini satyn alýarlar, soňra bolsa güýç paýlaýyş panelleri, kuwwat di ... ýaly pes woltly doly enjamlara ýygnaýarlar.
  Koprak oka
 • CNC Russiýadan işewür gözleg missiýasyny aldy

  CNC Russiýadan işewür gözleg missiýasyny aldy

  5-nji dekabrda irden CNC halkara satuw bölümi Russiýadan bir iş toparyny aldy.Topar dürli pudaklardan, şol sanda kommunal hyzmatlar, gurluşyklar we önümi tassyklamak we ş.m. 22 adamdan ybarat bolup, olar hyzmatdaşlyk etmek üçin Hytaýa geldiler.GDA bölümi ...
  Koprak oka