• pro_banner

Kompaniýa syn / profil

takmynan1

CNC Elektrik

Pes woltly elektrik we elektrik geçiriji we paýlaýyş pudaklarynda ýöriteleşdirilen 1988-nji ýylda esaslandyryldy.Toplumlaýyn elektrik çözgüdini hödürläp, müşderimize girdejili ösüş berýäris.
CNC Elektrik esasy gymmaty, ygtybarly, ygtybarly önümler bilen müşderileri üpjün etmek üçin innowasiýa we hil.Öňdebaryjy gurnama liniýasyny, synag merkezini, Ylmy barlag merkezini we hil gözegçilik merkezini gurduk.ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 we CCC , CE, CB, SEMKO we ş.m. şahadatnamalaryny aldyk.

Hytaýda elektrik önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde biziň işimiz 100-den gowrak ýurdy we sebiti öz içine alýar.

Biz näme edýäris

takmynan 5
takmynan4
takmynan3
takmynan2

CNC Electric, senagat elektrik enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjy öndürijileriň biri, R&D, önümçilik, söwda we hyzmat we ş.m. bilen birleşdirilen milli iri kärhana bolup, CNC Electric 1988-nji ýylda esaslandyryldy we sebitleýin däl kärhana boldy. 1997-nji ýylda topar. 100-den gowrak önüm seriýasy we 20,000 spesifikasiýa bilen ýokary pes woltly elektrik enjamlary, tutuş toplum, gural we metr, partlama garşy enjamlar, elektrik enjamlary, elektrik transformatorlary gurmak bilen meşgullanýar.Bu aralykda, söwda ugurlary gozgalmaýan emläk, maýa goýum, energiýa, logistika, maglumat we beýleki pudaklary hem öz içine alýar.

Bizde näme bar

CNC Electric, umumy baýlygy 5 milliard RMB-dan gowrak, zawodyň meýdany bolsa 0,25 million inedördül metr bolup, 10,000-den gowrak işgäri bar.CNC Electric häzirki wagtda dokuz sany Holding kompaniýasyna, 60-dan gowrak agza kärhanasyna, 1000 kooperatiw birligine, 600 içerki satuw kompaniýasyna we daşary ýurt bazary üçin 9 sany aýratyn paýlaýjysyna eýeçilik edýär.

CNC Electric, ISO9001, ISO14001, OHSMS18001 ýaly üç dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Önümler CCC, CE, CB SEMKO şahadatnamasyny aldy."CNC" söwda belligi ençeme ýyl bäri "Hytaýyň belli söwda belligini" gazandy.CNC Electric, şeýle hem, "Milli gözlegsiz önüm", "Hytaýyň hil ynamy we sarp edijiniň ynam birligi", "Milli marka ady hyzmatynda ösen bölüm", "Hil we bitewiligiň milli nusga kärhanasy", başga-da köp hormat atlaryna eýe boldy. we ş.m.

CNC Electric gözleg we ösüşe uly ähmiýet berýär.Welaýat tehniki merkezi döredildi.CNC Eelctric, müşderilere has oňat umumy çözgütler hödürlemek üçin hyzmatdaşlygy we ösüşi işjeň innowasiýa pikiri bilen senagat gurluşyny optimizirlemegi we kämilleşdirmegi dowam etdirer.